Inspekční zpráva a certifikát jsou nejvyšším stupněm důvěryhodnosti plnění požadavků normy dle ČSN EN 61340-5-1 ed.3 nebo norem, které stanovují požadavky na elektrostatické vlastností produktu např. ČSN EN 1081, 1815, 16350, 1149-1.
 

Inspekce je potrvzením klasifikace ESD předmětů pro výběr v rámci ESD programu.

Inspekční zpráva z inspekce ESD vlastností předmětů
Inspekční zpráva obsahuje identifikaci předmětu, výsledek šetření (popis zjištění, naměřené hodnoty) a vyhodnocení šetření inspekce.
V případě následných změn a úprav předmětu po ukončení inspekce nemá stávající inspekční zpráva potřebnou vypovídající hodnotu. Doporučuje se inspekci v určitých časových intervalech opakovat a tím potvrdit stav plnění požadavků na potlačování elektrostatického výboje.

Certifikát
Předpokladem pro udělení certifikátu je prověření shody s plněním předepsaných požadavků na ochranu elektronických součástek před elektrostatickými jevy dle požadavků příslušných norem. Certifikát je vázán na v něm jasně definovanou inspekční zprávu.
Certifikát je možno na základě požadavků zákazníka vystavit v anglickém, německé a ruském jazyce.

              

 

Zákazník je oprávněn podávat na činnost IO stížnosti a odvolání.  Stížnost je podávána na činnost inspektorů, na nedodržení pracovních postupů, na používání nevhodných měřidel, apod.  Odvolání je podáváno na výsledek inspekční zprávy a její vyhodnocení. 

Postup při podání a vyřízení:

Zákazník musí stížnost/odvolání podat písemnou formou k rukám manažera inspekčního orgánu (dále jen MIO), který ho obratem informuje o jejím/jeho přijetí.   MIO po obdržení písemné stížnosti nebo odvolání:

  • provede posouzení, zda se stížnost/odvolání týká IO,
  • provede nezávisle a nestranně posouzení oprávněnosti nebo neoprávněnosti,

V případě stížnosti na naměřené hodnoty, která je uplatněna dodatečně, není možné stížnost přijmout, neboť opakované měření není možné z důvodu možných změn u měřených předmětů.  V případě oprávněnosti přijme příslušná nápravná opatření, se kterými seznámí všechny zaměstnance inspekčního orgánu.

Při zkoumání a rozhodování o stížnosti/odvolání není dovoleno zákazníka jakýmkoli způsobem diskriminovat a musí být zajištěna nestrannost a nezávislost posouzení.

Vyřízení stížnosti/odvolání musí být provedeno do 30 dnů od písemného doručení. MIO zašle zákazníkovi písemné vyjádření a v případě oprávněnosti ho seznámí s přijatými nápravnými opatřeními.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies