Inspekce ESD vlastností materiálu a výrobku slouží:

K doložení shody

Pokud zavádíte materiály, nástroje, stroje, přístroje a investice atd. do nějaké ochranné zóny ESD, musí splňovat určité požadavky. Proměříme Vaše produkty a vydáme doklad shody, tj. že daný výrobek odpovídá Vašim ESD požadavkům a požadavkům normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3.
Zákazník může požádat o doložení shody dle konkrétních norem na produkty, u kterých jsou měřeny a stanoveny požadavky na elektrostatické vlastnosti, např. ČSN EN 1081,1815,16350,1149-1.

Pokud existují pochyby o funkční schopnosti a shodou s normou ČSN EN 61340-5-1 ed.3

Během pravidelného používání může dojít ke změnám ESD vlastností materiálů a výrobků.
Proměříme funkční schopnost výrobku a posoudíme ji vzhledem k požadavkům normy ČSN EN 61340-5-1 ed.3.

Expertízy

Jako nezávislý inspekční orgán zkoušíme a posuzujeme jednotlivé ochranné prvky ESD v právních sporech nebo ve sporných případech.

Ověření vlastností antistatických podlah

Elektricky vodivé podlahy jsou zpravidla určené pro zvláštní prostředí (výrobní prostory elektroniky, specielní výrobní prostory, operační prostory atd.) a splňují určitou bezpečnostní funkci.
Na vyhotovené podlaze ESD se nevidí, zda opravdu splňuje požadované specifikace.
Naše měření podlah dávají dodavateli a odběrateli jistotu, že elektrické hodnoty odpovídají úmluvám, resp. odpovídají příslušným normám. Na základě kontrolních měření mohou být rizika jasně rozpoznána a vyhodnocena.
 

Průběh inspekce

 

I. ESD inspekce vlastností předmětů v prostorech zákazníka

Dle požadavku zákazníka je možno provádět inspekci ESD vlastností předmětů v prostorech zákazníka. Jedná se např. o stoly, stroje, podlaha apod., které nelze zaslat na pracoviště IO ABE.TEC .
Na základě objednávky si inspektor dohodne se zákazníkem termín provedení inspekce na místě.
Inspektor provede:

  • jasnou identifikaci inspektovaného předmětu, aby nedošlo k následné záměně
  • fotodokumentaci
  • potřebné šetření a měření v rozsahu  příslušné normy řady ČSN EN 61340 nebo normy požadované zákazníkem.

 

II. ESD inspekce vlastností předmětů v prostorech ABE.TEC

Inspektor provádí ověření ESD vlastností zaslaných materiálů a výrobků v prostorách společnosti ABE.TEC na základě písemné objednávky zákazníka.
Inspektor provede:

  • jasnou identifikaci inspektovaného předmětu, aby nedošlo k následné záměně
  • fotodokumentaci
  • potřebné šetření a měření v rozsahu  příslušné normy řady ČSN EN 61340 nebo normy požadovanou zákazníkem.


Výsledek inspekce

Inspekční zpráva a certifikát
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace